ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ 17, 2013

ಸೂತ್ರಸಾವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ
ಸಾಯುವ ಬಗೆ ನೆಪ ಮಾತ್ರ.

ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿ ಘಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ
ಅದಕೆ ತಾಳ್ಮೆಯೇ ನಿಜ ಸೂತ್ರ!!!

ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 12, 2013

ಹೊಸತು


ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಕವನವಿದು

ಪದಗಳು ಹಳೆಯವು, ಆದರೆ ಹೊಸತು ಈ ಭಾವ
ಅದೇ ಜಡ ದೇಹ, ಒಳಗೆ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿದ ಜೀವ.

ಕಾಡುವ ನೆನಪುಗಳು, ಆದರೂ ಬರವಣಿಗೆಯ ನೆನೆದು ಪುಳಕ
ತೀಡುವ ಯೋಚನೆಗಳು, ಆದರೂ ನಿಲ್ಲದ ಬರೆಯುವ ತವಕ.