ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 26, 2013

ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್


ತೀರದ ಮನದ ಭಾವಕೆ,
ಅರ್ಪಿಸಿದರು ತಮ್ಮ ತನು ಮನ.
ತೀರಿದ ಕವಿ ಜೀವಕೆ,
ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಪುಟ್ಟ ಪದ ನಮನ.

ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 19, 2013

ಬೈರಾಗಿ


ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ನಡೆದು ನೀ ಗೆದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಜಗದ ಬಲವಿದೆ
ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು ನಡೆಯದೆ ಸೋಲುಂಡರೆ ನಿನ್ನೆದುರಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ಬದುಕಿದೆ||

ಕ್ರೂರ ಜಗವಿದು, ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ನೀ ಮೆರೆವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೆ, ನೀ ಭೋಗಿ
ಸೋತು ಬರಿಗೈಲಿ ಇರುವಾಗ, ತಪ್ಪೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೆ, ನೀ ಒಂಟಿ ಬೈರಾಗಿ!!!