ಭಾನುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 2016

ನಮಗೇಕೆನಿನ್ನೊಡನೆ ನಡೆವಾಗ ದೂರ ತೀರದ ಯೋಚನೆ ನನಗೇಕೆ
ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನುಡಿವಾಗ ಅನ್ಯರ ಆಲೋಚನೆ ನನಗೇಕೆ
ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಕಷ್ಟದ ಅರಿವು ನಿನಗೇಕೆ
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ಇರುವಾಗ ಲೋಕದ ಭಯವು ನಿನಗೇಕೆ
ಬೆರೆಯವರ ಬೇಡದ ಗಮನ ನಮಗೇಕೆ,
ನನಗೆ ನೀನು ನಿನಗೆ ನಾನಿರುವಾಗ...


ಶುಕ್ರವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 2016

ಗೆದ್ದ ಯೋಧಬೀಸುವ ಹಿಮಗಾಳಿ ತಂದಿರಲು ಮರಗಟ್ಟಿಸುವ ಚಳಿ
ಬರಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಜವರಾಯ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ

ಶತ್ರುಗಳ ಹುಟ್ಟುಗಿಸುವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು ಬದುಕನು ಜಯಿಸುವ ಕೆಚ್ಚು
ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಸ ಕಂಡ ವಿಧಿಗೂ ಆಗಿರಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು

ನಿಮ್ಮ ಅಗಲಿಕೆಗೆ ಮರುಗಿವೆ ಹೃದಯಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ
ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆಯಾದ ನೀವು ಅಜರಾಮರ