ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 20, 2012

ಕಾಮಾಂಧರುಕಾಮ ತುಂಬಿದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬರೀ ಆಟಿಕೆಯಾದಳು ಮಾನಿನಿ
ಮರುಗುತ್ತಿರುವಳು, ಕಾಮಂಧರಿಗೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತ ನತದೃಷ್ಟ ಜನನಿ.

ಅದಾವ ದುಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಫಲಿಸಿತೋ ಅವರಿಗೆ ಕಾಮದ ಮತಿ
ಜನನಿಯೂ ಹೆಣ್ಣು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದರೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ.

ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಾನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಕೊಡದ ದೂರ್ತರಿಗೆ ಒದಗಲಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ
ಬದಲಾಗಬೇಕು ಇಂತವರ ಯೋಚನೆ, ಆಗಲೇ ಸಿಗುವುದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ

ಮಂಗಳವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 04, 2012

ಪ್ರೀತಿಯ ಘಳಿಗೆಗಳುನಿನ್ನ ಒಲವೆಂಬುದು ದಿನದ ಘಳಿಗೆಗಳಂತೆ...
ನಿನ್ನ ಕಿರುನಗೆಯ ಹೊಂಗಿರಣಕೆ ಮನವು ಇಬ್ಬನಿಯಂತೆ ಕರಗಿ ಒಲವಿನ ಕುಸುಮವು ಚಿಗುರಿತು,
ನಡುಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೋಪ, ಅಹಂಗಳ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಗೆ ಅರಳಿದ ಪ್ರೀತಿ ಹೂವು ಬಾಡಿತು,
ಸಂಜೆಯಾದೊಡನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಶಾಂತ, ಪಡುವಣದ ಸೂರ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಕಮರಿದ ಕನಸುಗಳು,
ಆವರಿಸಿತು ಕತ್ತಲು, ಆಯಿತು ಮನದ ಆಗಸವು ಬೆತ್ತಲು, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೆನಪುಗಳ ಚುಕ್ಕಿಗಳು.