ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 09, 2012

ಮೆಲುಕು
ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವೆ ಗುನುಗುನಿಸುವ ನಿನ್ನ ಸವಿನೆನಪನು,
ಮರೆಯಲು ಕಹಿ ತುಂಬಿರುವ ನೋವಿನ ಈ ಕ್ಷಣವನು.

ಸವಿನೆನಪಿನ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಸವಿಗೆ ಹೃದಯವು ಕರಗಿತು,
ಕರಗಿ ತಾನೆ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಪನ್ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿಯಿತು.

ಕಣ್ಣೀರು ಒಣಗಲು, ಮೂಡಿದ ನೆನಪಿನರಮನೆ ಸವೆಯಿತು,
ವಾಸ್ತವ ಸುಳಿಯಲು, ಕಣ್ಣುಗಳಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹರಿಯಿತು.

ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎನಗೆ! ಮರೆಯುವೆ ನೀನಿಲ್ಲದ ನನ್ನ ಜಗತ್ತನು,
ಮೆಲುಕು ಹಾಕಲು, ಗುನುಗುನಿಸುವ ನಿನ್ನ ಸವಿನೆನಪನು!!!

ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 07, 2012

ಕನಸಿನ ಕೂಸು
ಅದೆಷ್ಟೋ ಕನಸುಗಳ ಹೆತ್ತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿದು,
ಮತ್ತೊಂದು ಕನಸಿನ ಕೂಸನು ಹೆರಲು ಕಾದಿಹುದು.

ಜೀವದ ಭಾವ, ಮನದ ಆಸೆಯ ಮಿಲನದ ಕ್ಷಣವು,
ಆ ಕ್ಷಣದಿ ಮನದೊಳು ಹುಟ್ಟಿತೊಂದು ಕನಸಿನ ಕಣವು.

ಜನಿಸಿದ ಕನಸಿನ ಕೂಸಿದು, ಬೆಳೆದು ನನಸಾಗಲಿ
ಜನ್ಮವಿತ್ತ ಮನವಿದು, ಅದ ಕಂಡು ಹಸನಾಗಲಿ.

ಅದಿನ್ನೆಷ್ಟು ಕನಸುಗಳು ಒಡಲಲ್ಲಿ ಇಹುದೋ ತಿಳಿಯದು,
ಅದಾಗಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕನಸಿನ ಕೂಸನು ಹೆರಲು ಕಾದಿಹುದು...

ಈ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು!!!