ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 09, 2012

ಮೆಲುಕು
ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವೆ ಗುನುಗುನಿಸುವ ನಿನ್ನ ಸವಿನೆನಪನು,
ಮರೆಯಲು ಕಹಿ ತುಂಬಿರುವ ನೋವಿನ ಈ ಕ್ಷಣವನು.

ಸವಿನೆನಪಿನ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಸವಿಗೆ ಹೃದಯವು ಕರಗಿತು,
ಕರಗಿ ತಾನೆ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಪನ್ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿಯಿತು.

ಕಣ್ಣೀರು ಒಣಗಲು, ಮೂಡಿದ ನೆನಪಿನರಮನೆ ಸವೆಯಿತು,
ವಾಸ್ತವ ಸುಳಿಯಲು, ಕಣ್ಣುಗಳಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹರಿಯಿತು.

ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎನಗೆ! ಮರೆಯುವೆ ನೀನಿಲ್ಲದ ನನ್ನ ಜಗತ್ತನು,
ಮೆಲುಕು ಹಾಕಲು, ಗುನುಗುನಿಸುವ ನಿನ್ನ ಸವಿನೆನಪನು!!!

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: