ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 01, 2016

೨೦೧೬ನೆ ಇಸವಿಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ...

ಯಶ ಸಂಪತ್ತುಗಳ ಮೀರಿದ್ದಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ,
ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ-ಮನಸ್ಸು ಸುಖ-ಸಂತಸಗಳ ಸನ್ನಿಧಿ,
ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಾಗಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡುವಂತಹ ಸುಂದರ ತ್ರಿಪದಿ.

೨೦೧೬ನೆ ಇಸವಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು