ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 29, 2014

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಗಣಪನೆಲೆಸಿರುವನು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ದೇವ ಗಜಾನನ
ಹರಸುತ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ದಿನ

ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಲಚಂದಿರ
ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಮುದ್ದಿನ ಲಂಬೋಧರ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ನೀಡುವ ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿ
ವಿಘ್ನ್ಯಗಳ ಅಳಿಸಿ ಹರಸುವ ಮಹಾಗಣಪತಿ

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಬುದ್ಧಿ ನೀಡುವ ಬುದ್ಧಿವಿಧಾತ
ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧಿಸುವ ಸಿದ್ಧಿದಾತ

ನೆಲೆಸಿರುವನು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ದೇವ ಮೂಷಿಕವಾಹನ
ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ದವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ತನು-ಮನ

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು :)