ಶುಕ್ರವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 29, 2013

ತೇರುನಿನ್ನೊಡನೆ ಕಳೆದ ಸವಿಕ್ಷಣಗಳ ಬೇರಿಗೆ,
ಮೂಡಿಹುದು ನೆನಪಿನ ಚಿಗುರು||

ಹೊರಟಿರುವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ತೇರಿಗೆ,
ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದೆ ನನ್ನೆದೆಯ ಊರು||

ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 10, 2013

ವಾಸ್ತವಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸದೆ ಅದೆಲ್ಲೋ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಸಿಹಿ ನಗುವಿನದ್ದೇ ಕಲರವ
ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮನದ ಆಳದಿ ಮುಳುಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳೇ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತವ!!!

ಶುಕ್ರವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 01, 2013

ಕನ್ನಡಾಂಬೆ

ಕನ್ನಡ ಮಾತೆಯ ಮಡಿಲು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕಡಲು,
ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯ ಒಡಲು ಕರುಣೆ ಮಮತೆಯ ಮುಗಿಲು!!!

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು :)