ಶುಕ್ರವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 29, 2013

ತೇರುನಿನ್ನೊಡನೆ ಕಳೆದ ಸವಿಕ್ಷಣಗಳ ಬೇರಿಗೆ,
ಮೂಡಿಹುದು ನೆನಪಿನ ಚಿಗುರು||

ಹೊರಟಿರುವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ತೇರಿಗೆ,
ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದೆ ನನ್ನೆದೆಯ ಊರು||

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ