ಭಾನುವಾರ, ಜುಲೈ 27, 2014

ಹೇಗೆ???ಹೇಗೆ ನುಡಿಯಲಿ ನೀನಿರದ ಪದಗಳನು
ಹೇಗೆ ಕಳಿಯಲಿ ನೀನಿರದ ಕ್ಷಣಗಳನು,
ಹೇಗೆ ಮರೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳನು,
ಹೇಗೆ ಅಳಿಸಲಿ ಅವು ಕೊಟ್ಟ ಕಣ್ಣೀರ ಹನಿಗಳನು!!!

ಬುಧವಾರ, ಜುಲೈ 16, 2014

ಧಾವಂತಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು ನನ್ನಲಿ ಧಾವಂತ
ನಿನ್ನ ಕಾಣದೆ ಸತ್ತಂತೆ, ಇದ್ದರೂ ನಾ ಜೀವಂತ!!!

ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ 03, 2014

ಏಕೆ???ಅದೆಲ್ಲೋ ಏಕೆ ಹುಡುಕಲಿ,
ನಿನ್ನದೆ ನೋಟವಿರಲು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲಿ
ನಿನ್ನನು ಏಕೆ ನಾ ನೆನೆಯಲಿ,
ಉಸಿರಾಗಿರುವಾಗ ನೀ ನನ್ನಲಿ||