ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 08, 2016

ಯುಗಾದಿ ೨೦೧೬ತಂಪನು ತರಲಿ ಮಾವಿನ ತಳಿರು ತೋರಣ,
ಆನಂದವ ತುಂಬಲಿ ಹೋಳಿಗೆಯ ಹೂರಣ,
ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವ ನೀಡಿದರೆ ಬೇವಿನ ಕಹಿ,
ಸದಾ ಸಂತಸವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಬೆಲ್ಲದ ಸಿಹಿ.
ಹೊಸ ವರ್ಷವಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಯ ತಳಹದಿ,
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿಗಳ ಹರಿಸಲಿ ಈ ಯುಗಾದಿ

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು