ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 21, 2015

ಯುಗಾದಿ ೨೦೧೫

ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳ ಹೊಸ ಹೊಳಪಿನಲಿ
ಜೀವನದ ಕಹಿಗಳೆಲ್ಲವು ಕರಗಲಿ,
ನವ ಚೈತ್ರದ ಹೊಸ ಹುರುಪಿನಲಿ
ಬಾಳಿನ ಸಿಹಿಗಳೆಲ್ಲವು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ.

ಹಿಂದಿನದನ್ನು ಮರೆಸುತ ಹೊಸ ವರುಷವು ಬರಲಿ
ಈ ಯುಗಾದಿಯು ನಿಮಗೆ ಸುಖ ಸಂತಸಗಳು ತರಲಿ.

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು :)