ಬುಧವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2015

ತತ್ವಜಗತ್ತೇ ಹೀಗೆ, ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿರುವವರೆಗು ನಿನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ
ಮರೆಯಾದರೆ ನಿನಗೆ ತಿಳುವುದು ಬದುಕಿನ ತತ್ವ

ನೆಮ್ಮದಿಯುಂಟು ಮರೆತುಬಿಡೆ ನಿನ್ನದಲ್ಲದ ಜಗತ್ತನ್ನು
ಜಯವುಂಟು, ಅರಿತು ಮುನ್ನಡೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗೂ ನೀನಿನ್ನು.

ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 28, 2015

ಹೊಸತನನೂರಾರು ಆಲೋಚನೆಗಳಿದ್ದರೂ ಅದೇಕೊ
ನಿನ್ನ ನೋಡುವ ಬಯಕೆಗೆ ಕಾಡಿದೆ ಓಂಟಿತನ||

ಒಂಟಿತನದ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇಂದೇಕೊ
ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೋತ ಮನಸು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ತನ್ನತನ||

ಇದೆಲ್ಲದರ ಅರಿವಿದ್ದರೂ ನನಲ್ಲೇಕೋ
ಮೂಡಿದ ಕನಸುಗಳು ತಂದಿವೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸತನ||