ಬುಧವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2015

ತತ್ವಜಗತ್ತೇ ಹೀಗೆ, ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿರುವವರೆಗು ನಿನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ
ಮರೆಯಾದರೆ ನಿನಗೆ ತಿಳುವುದು ಬದುಕಿನ ತತ್ವ

ನೆಮ್ಮದಿಯುಂಟು ಮರೆತುಬಿಡೆ ನಿನ್ನದಲ್ಲದ ಜಗತ್ತನ್ನು
ಜಯವುಂಟು, ಅರಿತು ಮುನ್ನಡೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗೂ ನೀನಿನ್ನು.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ