ಮಂಗಳವಾರ, ಜೂನ್ 28, 2011

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು


ನನ್ನ ಆಸೆಗಳೆಂಬ ಮಳೆಗೆ ನಿನ್ನ ನೋಟವೆಂಬ ಬಿಸಿಲು ಸೇರಿ,
ಮೂಡಿತು ಮನದಲಿ ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು||
ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳೆಂಬ ಕವಿತೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳೆಂಬ ರಾಗ ಸೇರಿ,
ಹಾಡಿತು ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೊಲ್ಲು||

ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 17, 2011

ತರಗೆಲೆ
ಪ್ರೀತಿಯ ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರೆಲೆಯಂತೆ ತೂರಾಡಬೇಕಿದ್ದ ನಾನು,
ಇಂದು ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಯು ಸೊರಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉದುರುವಂತಾಯಿತು||
ತರಗೆಲೆಯಾದರೂ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ತೇಲಬೇಕಿದ್ದ ನಾನು,
ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ವಿರಹದ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನವು ಸುಡುವಂತಾಯಿತು||
ಸುಟ್ಟರೂ, ಬೂದಿಯಾಗಿ ನೀ ಉಸಿರಾಡೋ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕಿದ್ದ ನಾನು,
ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮಣ್ಣಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುವಂತಾಯಿತು||
ಇದು ಸರಿಯೇ???

ಬುಧವಾರ, ಜೂನ್ 01, 2011

ಬೆಳಕಾಯಿತು!!!


ಭೂಮಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಾಗುವುದು ಬೆಳಗುವ ಆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ,
ಆದರೆ ನನಗೆ ಬೆಳಕು ಹರಿವುದು ಅವಳ ಮಾತಿನ ಸವಿಯಿಂದ!
ಅವಳು ಆಡಿದ ಪದಗಳಿಂದ ಮೂಡಿಬರುತಿತ್ತು ಅದೇ ರಾಗ,
ಕಣ್ಣು ತೆರೆದೆ,ಅಮ್ಮ ಕೂಗಿದಳು... ಬೆಳಕಾಯಿತು ಎದ್ದೆಳೊ ಬೇಗ!!!