ಮಂಗಳವಾರ, ಜೂನ್ 28, 2011

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು


ನನ್ನ ಆಸೆಗಳೆಂಬ ಮಳೆಗೆ ನಿನ್ನ ನೋಟವೆಂಬ ಬಿಸಿಲು ಸೇರಿ,
ಮೂಡಿತು ಮನದಲಿ ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು||
ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳೆಂಬ ಕವಿತೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳೆಂಬ ರಾಗ ಸೇರಿ,
ಹಾಡಿತು ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೊಲ್ಲು||

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ