ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ 16, 2015

ಸಿಂಚನ
ಬರಿದಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ಜಿನುಗಲಿ ಪದಗಳ ಸಿಂಚನ
ಬರೆಯುವಂತಾಗಲಿ ಕೈಗಳು, ಮೂಡಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಕವನ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ