ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 07, 2012

ಕನಸಿನ ಕೂಸು
ಅದೆಷ್ಟೋ ಕನಸುಗಳ ಹೆತ್ತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿದು,
ಮತ್ತೊಂದು ಕನಸಿನ ಕೂಸನು ಹೆರಲು ಕಾದಿಹುದು.

ಜೀವದ ಭಾವ, ಮನದ ಆಸೆಯ ಮಿಲನದ ಕ್ಷಣವು,
ಆ ಕ್ಷಣದಿ ಮನದೊಳು ಹುಟ್ಟಿತೊಂದು ಕನಸಿನ ಕಣವು.

ಜನಿಸಿದ ಕನಸಿನ ಕೂಸಿದು, ಬೆಳೆದು ನನಸಾಗಲಿ
ಜನ್ಮವಿತ್ತ ಮನವಿದು, ಅದ ಕಂಡು ಹಸನಾಗಲಿ.

ಅದಿನ್ನೆಷ್ಟು ಕನಸುಗಳು ಒಡಲಲ್ಲಿ ಇಹುದೋ ತಿಳಿಯದು,
ಅದಾಗಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕನಸಿನ ಕೂಸನು ಹೆರಲು ಕಾದಿಹುದು...

ಈ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು!!!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ