ಶುಕ್ರವಾರ, ಮೇ 18, 2012

ಹಸನಾಗಿಸು
ಪ್ರೀತಿ ಕಾಣದ ಬರಡು ಹೃದಯಕೆ,
ಬೇಕಿದೆ ನಿನ್ನೊಲವಿನ ಸಿಂಚನ.

ಮರೆಯಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವಕೆ,
ಬೇಕಿದೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳ ಬಂಧನ.

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳೆಯ ಸುರಿಸಿ,
ಬರಡು ಹೃದಯವ ಹಸಿರಾಗಿಸು.

ಒಲವಿನ ಭಾವದ ಸುಧೆಯ ಹರಿಸಿ,
ನೊಂದ ಈ ಬಾಳನು ಹಸನಾಗಿಸು.

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: