ಭಾನುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2013

ದುಂಬಾಲು!!!ನಾವಿಬ್ಬರು ಸೇರಿದ ಕ್ಷಣಗಳು ಗತಿಸಿರಬಹುದು,
ನಿನ್ನ ಸೇರುವ ಆಸೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿಹುದು ನನ್ನಲ್ಲಿ.

ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದಿರುವೆ ಎಂದು ನಿನಗನಿಸಬಹುದು,
ಆದರೆ ಅದ ಬಿಡೆನು ಪ್ರೀತಿ ಮೂಡುವವರೆಗು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ!!!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ