ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 06, 2011

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ

ಕೆಲವರೆಂದರು...
ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬುದು ಆಗಸಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರೆಂದರು...
ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬುದು ಸಾಗರಕ್ಕಿಂತ ಆಳ.
ಆದರೆ ನನಗೆ...
ಪ್ರೀತಿಯೆಂದರೆ ಮಗುವಿನ ನಗುವಿನಷ್ಟೇ ಸುಂದರ...
ಅದು, ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಯಷ್ಟೇ ಸುಮಧುರ||

4 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

  1. ಪ್ರೀತಿವೆಂಬುದು ಸಂತಸ ಸಂಕಟವಲ್ಲ
    ಪ್ರೀತಿವೆಂಬುದು ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತ ಬಂಧನದ ಹಿಡಿತ ವಲ್ಲ
    ಪ್ರೀತಿವೆಂಬುದು ಜೊತೆಯಾಗುವ ನಂಬಿಕೆ ಬೇರೆಯಾಗುವ ನಿರುಸ್ತಹಾವಲ್ಲ
    ಪ್ರೀತಿಸಲು ಹಾಗಿರಬೇಕು ಯೋಗಿ ಇಲ್ಲದಿದರೆ ನೀನು ಜೋಗಿ !!

    ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ