ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 26, 2011

ಚಿತ್ತಾರ

ನನ್ನೆದೆಯ ಪುಟದಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಿತ್ತಾರ ಮೂಡಿತು,
ಅದನ್ನು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದವಳು ನೀನೆ.
ಈಗ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಆ ಬಣ್ಣವು ಮಾಸಿತು,
ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಚಿತ್ತಾರವ ಮೂಡಿಸಬಾರದೆ? ನನ್ನ ಮನದನ್ನೆ!

3 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: