ಶನಿವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 16, 2011

ನಾ ಕೆಟ್ಟೆ

ಪ್ರೀತಿಯೆಂದರೆ ಏನೆಂದು ನೀನೆ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ,
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಬಾಳಬೇಕೆಂಬುದ ನನಗೆ ಹೇಳಿ...ಬಿಟ್ಟೆ,
ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ತಿಳಿಯದೆ ಬಾಳುವ ರೀತಿ, ನಾ ಕೆಟ್ಟೆ!!!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ