ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 2011

ನೆನಪೆಂಬುದು...


ನೆನಪೆಂಬುದು ಸುರಿವ ಮಳೆಯಲ್ಲ,
ಅದು ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಂತೆ... ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಮನಸ್ಸು ಸುಡುವುದು||

ನೆನಪೆಂಬುದು ಬೀಸುವು ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲ,
ಅದು ಬಿರುಸು ಬಿರುಗಾಳಿ... ಬೀಸೆದಷ್ಟೂ ಮನಸ್ಸು ಕಳೆವುದು||

ನೆನಪೆಂಬುದು ಮೃದು ಹೂವಲ್ಲ,
ಅದು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮುಳ್ಳಿನಂತೆ... ಚುಚ್ಚಿದಷ್ಟೂ ಮನಸ್ಸು ಅಳುವುದು||

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ