ಭಾನುವಾರ, ಜುಲೈ 24, 2011

ಸೇರುವೆ!!!


ಮೋಡ ತೊರೆದು ಹನಿಯು ಭುವಿ ಸೇರಿದಂತೆ,
ಗೂಡ ತೊರೆದು ಹಕ್ಕಿಯು ಬಾನು ಸೇರಿದಂತೆ,
ನಾ ನಿನ್ನ ಸೇರುವೆ!!!

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: