ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19, 2015

ಚಿತ್ರಣಬದುಕಾಗದಿರಲಿ ರಂಗು-ರಂಗಿನ ಮಳೆಬಿಲ್ಲಿನಂತೆ,
ಹತ್ತಿರ ಹೋದರೂ ಎಟುಕದು ಅದು ಕೈಗೆ.
ಬದುಕಾಗಲಿ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಗಳು ತುಂಬಿದ ಪುಸ್ತಕದಂತೆ,
ಮೂಡಲಿ ಅದರಲಿ ಚಿತ್ರಣ ನಾವು ಗೀಚಿದ ಹಾಗೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ