ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 02, 2015

ನಿಲ್ಲಿರಿ!!!ಭವಿಷ್ಯದ ಬಣ್ಣಗಳ ಬಾಳಿಗೆ ಬಿತ್ತರಿಸಿ
ಇಂದಿನ ಇರುವಿಕೆಯ ಇಚ್ಛೆಯ ಇಲ್ಲಿಯೆ ಇರಿಸಿ
ನಲುಮೆಯ ನೆನ್ನೆಯ ನೆನಪುಗಳೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿರಿ!!!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ