ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 15, 2011

ಎಳ್ಳು-ಬೆಲ್ಲ

ಕಹಿಯನ್ನು ಮರೆಯುತ ಒಳಿತನ್ನು ನೆನೆಯುವ,
ಒಳಿತನ್ನು ನೆನೆಯುತ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಿಸುವ,
ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಆಚರಿಸುತ ಎಳ್ಳು-ಬೆಲ್ಲವ ತಿನ್ನುವ,
ಎಳ್ಳು-ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುತ ಜೀವನದ ಕಹಿಯನ್ನು ಮರೆಯುವ!!!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ