ಮಂಗಳವಾರ, ಜನವರಿ 17, 2012

ಲೆಕ್ಕದಾಟ!!!
ಇರುವುದು ಅವನೊಬ್ಬನಾದರೂ,
ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ಮುಖಗಳು.
ಅವನದ್ದಿಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನದ ಬಾಳು,
ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಒಯ್ಯುವರು ನಾಲ್ಕಾಳು.
ಕೊನೆಗೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನವೆಲ್ಲ,
ಬದುಕಿರಲು ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳ ಗೆಲ್ಲಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಸಪ್ತಸಾಗರಗಳ ಆಳವ ಮೀರಿಸುವ ಆಸೆಗಳ ಲೆಕ್ಕ,
ಅಟ್ಟಹಾಸದಿ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲುವ ತವಕ.
ನವರಸಗಳ ಭಾವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಅವನು,
ಜೀವನದ ಲೆಕ್ಕದಾಟದ ಕೊನೆಗೆ ಶೂನ್ಯಕೆ ಸಮನು!!!

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: