ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ 04, 2013

ಮನದ ಕಿಟಕಿನಿನ್ನ ಸನಿಹದಿ ಕಂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವವು
ಮೂಡಿಸಿಹುದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯದ ಅಲೆ.

ನಿನ್ನ ಅಗಲಿಕೆಯು ತಂದ ಕಣ್ಣೀರ ಹನಿಯು
ಜಾರುತಿಹುದು ನನ್ನ ಮನದ ಕಿಟಕಿಯ ಮೇಲೆ!!!

ಅಗಲಿಕೆಯೊ? ಸನಿಹವೋ? ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಷಯವು,
ಏನೇ ಆದರೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯದು ನಿನ್ನ ಮರೆಯುವ ಕಲೆ!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ