ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 06, 2011

ಭೂತ


ನಿನ್ನ ನೆನಪೆಂಬುದು ಈಗ ಕಾಡುವ ಭೂತ,
ಭೂತವೆಂಬುದಿಲ್ಲಿ ಕಾಲದ ಲೀಲೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಕಾಣದಕೃತಿಯ ಸೆಲೆಯೋ?
ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈಗ ಗತ,
ಗತವೆಂಬುದಿಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಕಲೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಬಲೆಯೋ?
ನಾ ಅರಿಯೆ!!!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ