ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15, 2011

ತಪಸ್ಸು!!!ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಸುತ್ತುಮುತ್ತಲಿನ ಜನಕ್ಕೆ, ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವೆ ನಾನು ಒಂದು ತಪಸ್ಸು,
ಅವರು: ನೀನಿನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ವಯಸ್ಸು.
ನಾನು: ವಯಸ್ಸಿನ ಪರಿವೇಕೆ ಕಾಣಲು ಪ್ರೀತಿಯ ಕನಸ್ಸು???
ಅವರು: ಈ ಕನಸ್ಸುಗಳು ಸಾಮನ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನದು ಹುಚ್ಚು ಮನಸ್ಸು.
ನಾನು: ಆ ಹುಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ, ಮಾಡಿ ತೀರುವೆ ಇದನ್ನು ನನಸ್ಸು.
ಅವರು: ಇದು ನನಸ್ಸಾದರೆ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲರ ಮುನಿಸು.
ನನ್ನ ಉತ್ತರ...
ಮುನಿಸಾದರೂ ಸರಿಯೆ, ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯ ತಪಸ್ಸು!!!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ