ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22, 2011

ಗಣಿತ


ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಉದಯಿಸುವುದು ಹೊಸತೊಂದು ಜೀವ, ಎರಡು ಜೀವಗಳು ಕೂಡುತ್ತ,
ಹೊಸ ಜೀವವು ಬೆಳೆಯುತ ಸಾಗುವುದು ಬಾಳಿನ ದಾರಿಯಲಿ ತನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸುತ್ತ,
ಆಸೆಗಳ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ದೂರ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತ,
ಬಾಳಿನ ಕೊನೆಯ ಶೂನ್ಯದ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಸೇರವುದು ಇರುವುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆಯುತ್ತ.
ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬದುಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೂನ್ಯದ ದಡಗಳು ಮಧ್ಯೆ ಸಾಗುತ್ತ,
ಈ ಲೆಕ್ಕದ ಮರ್ಮವ ಅರಿತು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಂದರ ಬಾಳೆಂಬ ಗಣಿತ!!!

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ